Kontaktujte
nás

Podezření na vadný elektroměr

Pokud máte podezření, že elektroměr nezaznamenává vaši spotřebu správně, můžete požádat o jeho úřední přezkoušení:

Dohodnete si termín návštěvy našeho technika, který reklamovaný elektroměr vymění a odešle jej do Autorizovaného metrologického střediska pro ověřování stanovených měřidel v oboru elektroměry a měřicí transformátory. Při výměně vyžadujeme přítomnost zákazníka nebo jím pověřeného zástupce, aby potvrdil stav elektroměru a podepsal reklamační hlášení. K prokázání totožnosti bude potřebovat občanský průkaz nebo pas, a v případě zastoupení také originál plné moci  (nemusí být notářsky ověřena). Do 30 dnů vás vyrozumíme o výsledku zkoušky. Jestliže bude zjištěna závada elektroměru, vystavíme vám opravné vyúčtování spotřeby elektřiny a veškeré náklady spojené s ověřením uhradí naše společnost. Bude-li naopak elektroměr bez závad, budeme po vás požadovat úhradu nákladů spojených s přezkoušením (podle typu elektroměru od 1 500 Kč do 2 200 Kč).

Doporučení

Dříve než požádáte o přezkoušení elektroměru, doporučujeme vám, abyste sami zkusili několik nenáročných testů, které mohou odhalit závadu mimo elektroměr a ušetřit tak náklady za jeho přezkoušení:

1) Test měření elektroměru „naprázdno“ Nechte zapnutý hlavní jistič před elektroměrem, a naopak vypněte všechny jističe v bytové rozvodnici.Je-li vše v normálu, tak

  • u mechanického elektroměru by se měl po čase zastavit kotouček na barevné značce,
  • u elektronického elektroměru by neměl být žádný symbol na LCD displeji v místě orientační stupnice odebíraného elektrického výkonu.

V opačném případě může být elektroměr vadný.

2) Test elektroinstalace Vypněte osvětlení, odpojte všechny pevně připojené spotřebiče (včetně zvonkových transformátorů a dalších drobných spotřebičů) a ze všech zásuvek vytáhněte zástrčky elektrospotřebičů. (Pokud byste chtěli otestovat i úseky elektroinstalace od vypínačů ke svítidlům, je třeba povolit žárovky a zapnout vypínače.) Poté postupně zapínejte jednotlivé jističe v bytové rozvodnici a sledujte chování elektroměru. Je-li vše v normálu, neměl by elektroměr ani po zapnutí všech jističů registrovat žádnou spotřebu, viz chování elektroměru v testu č. 1. Může se ale stát, že např. po zapnutí zásuvkového okruhu začnete registrovat spotřebu, aniž by byl připojen jakýkoli elektrospotřebič. Vyloučíte-li, že zůstal nějaký spotřebič zapnutý, je pravděpodobné, že se jedná o závadu elektroinstalace. S tímto problémem vám dokážeme poradit také díky naší službě Elektroinstalační práce nebo se obraťte na kteroukoliv jinou elektroinstalační firmu.

3) Test spotřeby jednotlivých elektrospotřebičů Tento test je náročnější a vyžaduje technické vybavení. Jeho smyslem je s pomocí wattmetru ověřit, zda se některý ze spotřebičů nechová nehospodárně. V případě, že chcete tuto zkoušku provést, můžete si zapůjčit měřič spotřeby elektřiny [MiK1] v našem Centru služeb PRE. Chcete-li zrušit již sjednaný termín výměny elektroměru, informujte nás prosím alespoň den předem. V opačném případě budeme nuceni vám účtovat náklady za zbytečný výjezd našeho technika.