Kontaktujte
nás

Množství smíšené vody

Vyplněním údajů získáte přehled o tom, kolik litrů smíšené výstupní vody je možné získat z bojleru o požadované velikosti a teplotě.

Objem teplé vody (l)
Teplota teplé vody ve °C
Teplota studené vody ve °C
Teplota smísené vody ve °C
mM m2 . (υ2 - υ1)
υM - υ1
mM = m1 + m2 mM = množství smíšené vody v kg
m1 = množství studené vody v kg
m2 = množství teplé vody v kg
υM = teplota smíšené vody ve °C
υ1 = teplota studené vody ve °C (obvykle 10 - 12 °C)
υ2 = teplota teplé vody ve °C