Kontaktujte
nás

Výpočet chladicího výkonu klimatizace

Vyplňte předpřipravená pole dle vámi požadovaných parametrů a získáte celkový doporučený chladicí výkon klimatizace pro daný objekt nebo místnost.

Rozměry místnosti

Tyto údaje nejsou potřeba pro výpocet, slouží jen jako pomůcka pro Vás.
Délka:
m
Šířka:
m
Výška:
m
Plocha:
m2
Objem:
m3

1. Okna a venkovní dveře, vystavené slunečnímu svitu:

  Faktor žaluzií
  bez vnitřní vnější
Jižní m2 230 110 60 = W
Jihozápadní m2 370 150 85 = W
Jihovýchodní m2 230 110 50 = W
Severní m2 0 0 0 = W
Severozápadní m2 350 140 110 = W
Severovýchodní m2 170 70 60 = W
Západní m2 490 210 130 = W
Východní m2 260 130 80 = W

2. Pouze stěna s největším tepelným ziskem (viz bod 1)

Lehké konstrukce
(dřevo, sádrokartón atd.)
m2
45 = W
Těžké konstrukce
(beton, tvárnice, cihla atd.)
m2
30 = W

3. Všechny vnitřní a venkovní stěny místnosti nezahrnuté do bodu 2

m2
20 = W

4. Strop resp. střecha

Strop pod neklimatizovaným prostorem m2
7 = W
Strop pod střechou m2
35 = W
Strop s 5-ti cm silnou tep. izolací m2
23 = W
Neizolovaná plocha střechy m2
60 = W
Střecha s 5 cm silnou izolací m2
25 = W

5. Podlaha nad neklimatizovaným prostorem

m2
20 = W

6. Osoby v prostoru

osob
80 = W

7. Celkový tepelný výkon (příkon) elektrických spotřebičů a osvětlení

počítače, monitory, osvětlení atd.,
u bytů neuvažovat
W
1 = W

8. Otvory do neklimatizovaných prostorů, které nejsou při chlazení uzavřeny

např. otevřené dveře do dalšího pokoje
m2
290 = W

9. Celkový doporučený chladicí výkon klimatizace

W