Kontaktujte
nás

Montáž elektroměrů

Naše společnost má souhlas k pracím ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 a § 29 odst. 5, zákona č.458/2000 Sb. ve formě dlouhodobé smlouvy. Na základě tohoto souhlasu může firma provádět práce na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina a není ve správě ani majetku PREdistribuce, a. s. Naši pracovníci jsou zároveň oprávněni provádět revize elektroinstalací v Praze a Roztokách u Prahy (distribuční území PREdistribuce, a. s.).