Kontaktujte
nás

7CA50 62-7

Třífázový mechanický indukční elektroměr pro měření elektrické energie přes dvě oddělená počítadla tarifu. Měření elektrické energie je indikováno otáčením hliníkového kotoučku ve směru šipky na štítku. Měřící systém elektroměru je uložen za štítkem elektroměru v černém plastovém krytu. Kryt elektroměru je zajištěn šrouby s úředními značkami – plombami.

V horní polovině štítku se nachází dvě mechanická číselníková počítadla odebrané elektrické energie zaznamenávající v jednotkách elektrické práce (kWh). Číselník počítadla je v provedení 6+1 míst (hodnota s jedním desetinným číslem, které je barevně odlišeno).

Přepínání vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu se řídí pomocí hromadného dálkového ovládání HDO.

Jak správně odečíst elektroměr

Na elektroměru jsou číselná počítadla. Horní počítadlo označené číslem „I“ udává naměřenou hodnotu ve vysokém tarifu (VT). Dolní počítadlo označené číslem „II“ udává naměřenou hodnotu v nízkém tarifu (NT).

Jak poznám, který tarif je právě měřený

K označení aktivního tarifu slouží červený proužek mezi číselníky počítadla. Přepnutí vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu se děje mechanickým přiblížením proužku k danému číselníku počítadla.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází v dolní polovině štítku a je tvořeno kombinací písmen a číslic. Doplňkovým číslem je pak výrobní číslo, které je uvedeno pod kotoučkem s označením „Nr.“ a je v číselném formátu.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud odebíráte elektrickou energii a kotouček se neotáčí, popř. číselník nezaznamenává jeho otáčení, pak je elektroměr v poruše.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.