Kontaktujte
nás

AD13A

Jedná se o třífázový elektroměr pro měření odběru a dodávky elektrické energie umožňující záznam a dálkový přenos údajů o spotřebě. Elektroměr komunikuje vestavěným PLC modulem a je vybaven relé pro spínání 2tarifních spotřebičů.

Na podsvíceném LCD displeji se zobrazují podrobné informace o spotřebě elektrické energie v jednotlivých tarifech [kWh].


Indikace                             Popis
Systém kódování OBIS (Object Identification System)
Charakteristika zátěže, která se používá k ilustraci toku energie a určení kvadrantu měření.
Indikátor stavu komunikačního rozhraní
Měřič pracuje v režimu kreditu. Pokud symbol stále svítí, znamená to, že port pro připojení rozšiřujícího
komunikačního modelu je připraven k provozu.
Je aktivován optický port.
Tarifní ukazatel. Nezobrazuje-li se, je režim bez tarifu.
Je zjištěna nevyváženost napájení.
Přítomnost rozdílového proudu
  Chyba synchronizace času 
Kryt měřiče je otevřen.
Kryt svorkovnice je otevřen.
Hlavní relé je odepnuto od napájení.
Hlavní relé je vzdáleně odepnuto.
Hlavní relé je vypnuto z důvodů, které nejsou uvedeny výše.

Název registru

1.8.1 - Registr odběru činné energie (spotřeba) vysoký tarif (T1)

1.8.2 - Registr odběru činné energie (spotřeba) nízký tarif (T2)

2.8.0 - Registr celkové dodávky činné energie do sítě
 
Jak správně odečíst elektroměr

Na displeji se cyklicky mění číselníkové stavy k jednotlivým tarifům v intervalu 8 sekund. Signalizace aktuálně zobrazeného číselníkového stavu daného tarifu je indikována symbolem 1.8.1, 1.8.2, 2.8.0, který je zobrazen v horní části displeje.
Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru se nachází na štítku pod displejem nad čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení F.F.0 a číselný kód.Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.