Kontaktujte
nás

AM 350

Jedná se o třífázový elektroměr pro měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech. Elektroměr je zároveň vybaven komunikací pro dálkový odečet.

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4. Stavy lze také nalistovat pomocí tlačítek vedle displeje. Při listování tlačítky se zobrazí navíc aktuální datum, čas a stav vyrobené energie. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LCD displeji, prostřednictvím optického rozhraní nebo dálkovou komunikací po síti nízkého napětí nebo GPRS.

Horní řádek LCD displeje zobrazuje:     

  • přítomnost napětí na jednotlivých fázích L1, L2, L3
  • měrnou jednotku pro zobrazovaný číselníkový stav
  • indikaci právě měřeného tarifu (T1, T2, T3, T4)
  • směr toku energie

Spodní řádek displeje zobrazuje:    

  • ikonu s fajfkou – elektroměr je připojen ke komunikační síti
  • vykřičník – alarm
  • R1, R2 – indikace sepnutých relé pro spotřebiče blokované sazbou (svítí = zapnuto)
  • bargraf – orientační indikace spotřeby, spotřeba je také indikována četností blikání červené LED nad levým rohem displeje (čím častěji bliká, tím je spotřeba vyšší)

Popis bargrafu

segment symbol Výkon 1F
1   Rozběhový proud 0,01 A, elektroměr začíná měřit
1 a 2   25 Wh cca 0,1 A
1 až 3   100 Wh cca 0,5 A
1 až 4   250 Wh cca 1 A
1 až 5   1 kWh cca 5 A
1 až 6   5 kWh cca 20 A
1 až 6 Celý bargraf bliká 15 kWh cca 65 A

Jak správně odečíst elektroměr 

1) Autorotace 

Hodnoty na displeji rotují automaticky po 10 s.

Zobrazené hodnoty:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

1.8.3 – sezónní tarif T3

1.8.4 – sezónní tarif T4

2) Rotace pomocí tlačítek 

Zobrazené hodnoty:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

1.8.3 – sezónní tarif T3

1.8.4 – sezónní tarif T4

2.8.0 – celková dodaná energie

Datum a čas

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4 vpravo vedle číselného zobrazení stavu.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení FF a číselný kód.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.