Kontaktujte
nás

AM363.D.0E.

Jedná se o statický třífázový elektroměr, který umožňuje měřit ve dvou tarifech.

Na displeji elektroměru je možné ověřit množství odebrané energie v jednotlivých tarifech (číslo tarifu, označení tarifu dle platné legislativy – tzv. OBIS kód, informace o zapojení elektroměru – sled fází, detekce výroby elektřiny a ukazatel odebíraného výkonu energie). Elektroměr obsahuje baterii pro zálohování času. Stav číselníku se na displeji cyklicky zobrazuje v intervalu cca 8 sekund ve formátu 6 + 1 desetinné místo, v pořadí T1, T2 a dodávka do sítě.

Název registru - OBIS (odkaz 6)

1.8.1 - Registr odběru činné energie (spotřeba) vysoký tarif T1
1.8.2 - Registr odběru činné energie (spotřeba) nízký tarif T2
2.8.0 - Registr celkové dodávky činné energie do sítě

Popis bargrafu (odkaz 5)

Bargraf slouží pro orientační zjištění velikosti odebíraného výkonu.

Jak správně odečíst elektroměr

Na displeji se cyklicky mění číselníkové stavy k jednotlivým tarifům v intervalu 8 sekund. Signalizace aktuálně zobrazeného číselníkového stavu daného tarifu je indikována symbolem 1.8.1, 1.8.2, 2.8.0. Ten je na displeji vlevo.

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno symbolem T1, T2. Ten je na displeji vlevo.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem, pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic. Doplňkovým číslem je pak výrobní číslo, které je uvedeno pod číslem elektroměru s označením „No“ a je číselném formátu.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřního nastavení nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení. To se nachází vlevo před číselníkovým stavem. Dále mohou zmizet veškeré uváděné hodnoty na displeji.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.