Kontaktujte
nás

AM 150

Jedná se o jednofázový elektroměr pro měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech. Elektroměr je zároveň vybaven komunikací pro dálkový odečet.

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4 a dodávka. Stavy lze také nalistovat pomocí tlačítek vedle displeje. Při listování tlačítky se zobrazí navíc aktuální datum, čas a stav vyrobené energie. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LCD displeji, prostřednictvím optického rozhraní nebo dálkovou komunikací po síti nízkého napětí nebo GPRS.

Popis displeje     

Odkaz svítí nesvítí bliká Poznámka
1 Převládající směry toku energií (činná a jalová)     -P činná  dodávka +P činný odběr+Q jalový odběr-Q jalová dodávka
2 Blíží se doba výměny; baterie 10 % Baterie OK Baterii nutno okamžitě vyměnit; méně než 5 % Stav baterie:100 až 10 %
3 Přítomná fáze, správné pořadí Nepřítomné napětí fáze Nesprávné pořadí fází nebo ve fázi je činná dodávka Indikace přítomnosti a sledu fázových napětí, indikace dodávky proudu
4 kWh, VA, h, V, A, W,     Symboly jednotek
5 Aktivní tarif nic   Indikace právě aktivního tarifu
6 Velikost odebíraného výkonu   Odběr nad 90 % Pmax Orientační velikost činného výkonuViz popis bargrafu
7       Limiter – omezovač proudu a výkonu
8       Odpojovač obvodu za elektroměrem
9 a 14       Univerzální symbolPopis na štítku pod displejem
10 a 11 Relé sepnuto, propojeno A2 a A3 Relé rozepnuto,propojeno A2 a A1   Stav přepínacího kontaktu relé
12       Alarm
13       Elektroměr přihlášen na datovou síť
15 Hodnota     Číselná hodnota
16 Hodnota     Číselná hodnota

Popis bargrafu

segment symbol Výkon 1F
1   Rozběhový proud 0,01 A, elektroměr začíná měřit
1 a 2   25 Wh cca 0,1 A
1 až 3   100 Wh cca 0,5 A
1 až 4   250 Wh cca 1 A
1 až 5   1 kWh cca 5 A
1 až 6   5 kWh cca 20 A
1 až 6 Celý bargraf bliká 15 kWh cca 65 A

Jak správně odečíst elektroměr 

1) Autorotace 

Hodnoty na displeji rotují automaticky po 10 s.

Zobrazené hodnoty:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

1.8.3 – sezónní tarif T3

1.8.4 – sezónní tarif T4

2.8.0 – celková dodaná energie

2) Rotace pomocí tlačítek 

Zobrazené hodnoty:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

1.8.3 – sezónní tarif T3

1.8.4 – sezónní tarif T4

2.8.0 – celková dodaná energie

Datum a čas

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4 vpravo vedle číselného zobrazení stavu.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení FF a číselný kód.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.