Kontaktujte
nás

CLMS100

Jedná se o jednofázový elektroměr měřící spotřebu činné energie. Elektroměr je zároveň vybaven integrovaným BPL (Broadband over Powerline) modulem pro dálkový odečet.

Když je elektroměr zapnutý, displej LCD se rozsvítí na režim celé obrazovky, která zobrazuje všechny ikony a ukazatele uvedené níže:

Název registru
1.8.1 - Registr odběru činné energie (spotřeba) vysoký tarif T1
1.8.2 - Registr odběru činné energie (spotřeba) nízký tarif T2
1.8.3 - Na distribučním území PREdistribuce, a. s., se nevyužívá
1.8.4 - Na distribučním území PREdistribuce, a. s., se nevyužívá
2.8.0 - Registr celkové dodávky činné energie do sítě

Jak správně odečíst elektroměr

LCD displej cyklicky zobrazuje data a roluje každých 8 sekund. Pokud je elektroměr v režimu automatického rolování, lze aktivovat manuální rolování stiskem tlačítka v pravém horním rohu elektroměru, další položku v seznamu konfigurace lze zobrazit opětovným stiskem tlačítka. Signalizace aktuálně zobrazeného číselníkového stavu daného tarifu je indikována obrácenými trojúhelníky v pravém dolním rohu. Aktivní ikona uvádí, která tarifní sazba je v daném okamžiku vybrána.
Plánované řízení tarifu se provádí s použitím TOU (Time Of Use) tabulky zaznamenané v elektroměru, která plní podobnou funkci jako signál HDO.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku nad displejem, pod čárovým kódem a má 9 číslic nebo 1 písmeno + 6 číslic. Doplňkovým číslem je pak výrobní číslo, které je uvedeno pod číslem elektroměru s označením „No.“.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybová hláška a OBIS kód 97.97.0.


Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.