Kontaktujte
nás

G1Y6dst

Třífázový mechanický indukční elektroměr pro měření elektrické energie v jednom tarifu. Měření elektrické energie je indikováno otáčením hliníkového kotoučku ve směru šipky na štítku. Měřicí systém elektroměru je uložen za štítkem elektroměru v černém plastovém krytu. Kryt elektroměru je zajištěn šrouby s úředními značkami – plombami.

V horní polovině štítku se nachází mechanické číselníkové počítadlo odebrané elektrické energie zaznamenávající v jednotkách elektrické práce (kWh). Číselník počítadla je v provedení 6+1 míst (hodnota s jedním desetinným číslem, které je barevně odlišeno).

Přepínání vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu se řídí pomocí hromadného dálkového ovládání HDO.

Jak správně odečíst elektroměr

Na elektroměru jsou číselná počítadla. Horní počítadlo označené číslem „1“ udává naměřenou hodnotu ve vysokém tarifu (VT). Dolní počítadlo označené číslem „2“ udává naměřenou hodnotu v nízkém tarifu (NT). 

Jak poznám, který tarif je právě měřený

K označení aktivního tarifu je mezi číselníky počítadla v bílém čtverci zobrazena černá šipka. Přepnutí vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu se děje mechanickou změnou směru šipky k danému číselníku počítadla. 

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází v dolní polovině štítku v blízkosti čárového kódu a je tvořeno kombinací písmen a číslic. Doplňkovým číslem je pak výrobní číslo, které je uvedeno pod kotoučkem s označením „Nr.“ a je v číselném formátu.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud odebíráte elektrickou energii a kotouček se neotáčí, popř. číselník nezaznamenává jeho otáčení,pak má elektroměr poruchu.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.