Kontaktujte
nás

GS303

GS303 je třífázový elektroměr určený pro použití v systémech chytrého měření. Elektroměr měří odběr a dodávku elektrické energie a je schopen uchovávat naměřené hodnoty. Elektroměr může být dovybaven o komunikační jednotku pod rozšířeným krytem svorkovnice.

Naměřené hodnoty elektroměru lze zobrazit na LCD displeji. Zobrazované hodnoty mohou být různé dle aktuálního zobrazovacího módu. Na displeji je dále řada symbolů zobrazujících aktuální provozní stav elektroměru.

Popis displeje     

      Popis
1       Fakturační řádek – zobrazení energetických registrů
2 Informativní řádek – aktuální výkon, historické hodnoty, E registr
3 OBIS pro první řádek
4 OBIS pro druhý řádek
5 Označení „INFO“
6 Aktuální konfigurace fázového napětí
7 Jednotky elektrických veličin
8 Indikátor směru energie
9 Bar-graf pro identifikaci velikosti energie
10 Symbol komunikace na rozhraní LMN
Pomocí šipek je možné přepínat mezi jednotlivými hodnotami, položky jsou zobrazovány následovně:
 OBIS Kód       Význam                                 
1.8.0 Celkový odběr
1.8.1 Odběr energie v tarifu 1 (vysoký tarif)            
1.8.2 Odběr energie v tarifu 2 (nízký tarif)
2.8.0 Celková dodávka
2.8.1 Dodávka energie v tarifu 1
2.8.2 Dodávka energie v tarifu 2
0.2.6 Zdroj tarifu
0.2.2 Aktivní tarifní program
0.9.2 Aktuální datum v elektroměru
0.9.1 Aktuální čas v elektroměru

Zobrazení aktuálně platného tarifu v případě 2 tarifních sazeb je označeno blikáním aktuálně platného OBIS kódu odběru (1.8.1, 1.8.2).

V normálním zobrazení dochází k rotaci registrů energií s periodou 8 s.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení FF a číselný kód.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.