Kontaktujte
nás

NP71E.1

Jedná se o jednofázový elektroměr pro měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech. Elektroměr je zároveň vybaven komunikací pro dálkový odečet.

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4 a dodávka. Stavy lze také nalistovat pomocí tlačítka vedle displeje. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LCD displeji, prostřednictvím optického rozhraní nebo dálkovou komunikací po síti nízkého napětí.

Horní řádek LCD displeje zobrazuje:     

  • indikaci tarifu pro aktuálně zobrazený číselníkový stav
  • indikaci právě měřeného tarifu (T1, T2, T3, T4) 
  • směr toku energie
  • intenzitu signálu pro vzdálenou komunikaci

Jak správně odečíst elektroměr 

1) Autorotace 

Hodnoty na displeji rotují automaticky po 10 s.

Zobrazené hodnoty:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

1.8.3 – sezónní tarif T3

1.8.4 – sezónní tarif T4

2.8.0 – celková dodaná energie

F.F.0 – servisně-technická hlášení

2) Rotace pomocí tlačítek 

Zobrazené hodnoty:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

1.8.3 – sezónní tarif T3

1.8.4 – sezónní tarif T4

2.8.0 – celková dodaná energie

F.F.0 – servisně-technická hlášení

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4 v pravém horním rohu displeje na jednotkou elektrické práce.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení FF a číselný kód.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.