Kontaktujte
nás

ZE 110.DE

Jedná se o jednofázový elektroměr pro měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech. 

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LCD displeji, nebo prostřednictvím optického rozhraní.

LCD displej zobrazuje:

  • číselníkový stav s naměřenou spotřebou - 1
  • bargraf – orientační indikaci spotřeby - 2
  • symbol zobrazeného tarifu (T1, T2, T3, T4) a symbol aktuálně měřeného tarifu (T1, T2, T3, T4 s podtržítkem) - 3
  • měrnou jednotku pro zobrazovaný číselníkový stav - 4

Popis bargrafu

segment symbol Výkon 1F
1 rozběhový výkon
1 a 2 od 8 W do 30 W (cca 0,03 - 0,1 A)
2 až 3 od 30 W do 130 W (cca 0,1 - 0,6 A)
3 až 4 od 130 W do 510 W (cca 0,6 - 2,2 A)
4 až 5 od 510 W do 2050 W (cca 2,2 - 9 A)
5 až 6 od 2050 W do 8190 W (cca 9 - 36 A)
6 až 7 vyšší než 8190 W (cca 36 A)

Jak správně odečíst elektroměr

Na displeji se cyklicky mění číselníkové stavy k jednotlivým tarifům v intervalu 10 sekund. Signalizace aktuálně zobrazeného číselníkového stavu daného tarifu je indikována malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4 s podtržítkem. Ten je na displeji vpravo vedle bargrafu (orientační indikace spotřeby) a mění se v závislosti na cyklickém zobrazení číselníkového stavu.

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4 bez podtržítka. Ten je na displeji vpravo vedle bargrafu (orientační indikace spotřeby).

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem, pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic. Doplňkovým číslem je pak výrobní číslo, které je uvedeno pod číslem elektroměru s označením „No“ a je v číselném formátu.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení FF a číselný kód.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.