Kontaktujte
nás

ZE 310.I.DU

Jedná se o třífázový elektroměr pro nepřímé měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech.

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4. Konstanta elektroměru je 1. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LCD displeji, nebo prostřednictvím optického rozhraní.

LCD displej zobrazuje:

  • měrnou jednotku pro zobrazovaný číselníkový stav
  • symbol zobrazeného tarifu (T1, T2, T3, T4)
  • symbol právě měřeného tarifu
  • jednotlivé fáze
  • bargraf – orientační indikaci spotřeby

Popis bargrafu

Počet zobrazených segmentů Řada používaných měřicích transformátorů proudu x/5
100 150 200 250 300 400 500 600 750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 - 0,14 0 - 0,21 0 - 0,28 0 - 0,35 0 - 0,42 0 - 0,56 0 - 0,7 0 - 0,84 0 - 1,05
2 0,14 - 0,5 0,21 - 0,7 0,28 - 0,9 0,35 - 1,2 0,42 - 1,4 0,56 - 1,8 0,7 - 2,3 0,84 - 2,8 1,05 - 3,5
3 0,5 - 1,5 0,7 - 2,3 0,9 - 3 1,2 - 3,8 1,4 - 4,5 1,8 - 6 2,3 - 7,5 2,8 - 9 3,5 - 11,3
4 1,5 - 5 2,3 - 7 3 - 10 3,8 - 12 4,5 - 15 6 - 20 7,5 - 25 9 - 30 11,3 - 37
5 5 - 17 7 - 25 10 - 33 12 - 41 15 - 49 20 - 65 25 - 82 90 - 98 37 - 122
6  17 - 54 25 - 80 33 - 108 41 - 135 49 - 161 65 - 215 82 - 270 98 - 323 122 - 403
7 54 - 100 80 - 150 108 - 200 135 - 250 161 - 300 215 - 400 270 - 500 323 - 600 403 - 750

V tabulce jsou uvedeny  hodnoty proudu v ampérech (A).

 
Jak správně odečíst elektroměr

Na displeji se cyklicky mění číselníkové stavy k jednotlivým tarifům v intervalu 10 sekund. Signalizace aktuálně zobrazeného číselníkového stavu daného tarifu je indikována malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4 s podtržítkem. Ten je na displeji vpravo vedle bargrafu (orientační indikace spotřeby) a mění se v závislosti na cyklickém zobrazení číselníkového stavu.

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4 bez podtržítka. Ten je na displeji vpravo vedle bargrafu (orientační indikace spotřeby).

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic. Doplňkovým číslem je pak výrobní číslo, které je uvedeno pod číslem elektroměru s označením „No“ a je v číselném formátu.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřního nastavení nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení. To se nachází vlevo před číselníkovým stavem. Dále mohou zmizet veškeré uváděné hodnoty na displeji. 

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.