Kontaktujte
nás

ZMD120

Jedná se o třífázový elektroměr pro měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech. Elektroměr v základu měří pouze jeden tarif. Zbývající tarify lze měřit pouze po instalaci HDO. 

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LCD displeji nebo prostřednictvím optického rozhraní.

Popis displeje:

  1. Směr toku el. energie 
  2. Číselník elektroměru - 6 celých míst a 1 desetinné
  3. Symbol tarifu aktuálně zobrazeného na číselníku (T1 - T4)
  4. Jednotlivé fáze
  5. Ukazatel aktuálně měřeného tarifu
  6. Místo pro chybové hlášení
  7. Orientační stupnice odebíraného el. výkonu - počet zobrazených dílků odpovídá velikosti aktuálně odebíraného el. výkonu
symbol Výkon 3F
prázdný symbol menší než 20 W
  od 20 W do 100 W
   od 100 W do 300 W
  od 300 W do 1 kW
  od 1 kW do 3 kW
  Od 3 kW do 10 kW
  od 10 kW do 30 kW
  větší než 30 kW

Jak správně odečíst elektroměr

Na displeji se cyklicky mění číselníkové stavy k jednotlivým tarifům v intervalu 10 sekund. Signalizace aktuálně zobrazeného číselníkového stavu daného tarifu je indikována malým čtvercovým symbolem T1, T2, T3 nebo T4 s vlevo od stavu číselníku.

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem obráceného rovnoramenného lichoběžníku umístěného nad popisem T1, T2, T3 nebo T4 na štítku elektroměru.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřního nastavení nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení. To se nachází vlevo před číselníkovým stavem. Dále mohou zmizet veškeré uváděné hodnoty na displeji.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE..