Kontaktujte
nás

ZMF120

Jedná se o třífázový elektroměr pro měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech. Elektroměr lze dovybavit komunikací pro dálkový odečet.

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4 a dodávka (platí pro elektroměry s číslem elektroměru začínajícím písmenem W, elektroměry s číslem elektroměru začínajícím na písmeno M zobrazují hodnoty jen k tarifům T1 a T2). Stavy lze také nalistovat pomocí tlačítka vedle displeje. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LCD displeji, prostřednictvím optického rozhraní nebo dálkovou komunikací po síti nízkého napětí nebo GPRS.

Horní polovina LCD displeje zobrazuje:     

  • číselníkový stav
  • směr toku energie

Spodní polovina displeje zobrazuje:    

  • symbol měřeného média – elektřiny
  • indikaci tarifu právě zobrazeného stavu na číselníku
  • zvoneček – alarm
  • přítomnost napětí na jednotlivých fázích L1, L2, L3
  • indikaci právě měřeného tarifu (T1, T2, T3, T4) – šipka ukazující na popisek pod displejem

Popis displeje

Odkaz svítí nesvítí bliká Poznámka
1       Značka není aktivována
2 Symbol směru toku elektrické práce (činné)     +P odběr-P dodávka
3       Značka není aktivována
4   Bez proudu Průchod náběhového nebo vyššího proudu  
5 6+1místný údaj o spotřebě elektřiny      
6   Není aktivní do doby připojení dalších měřidel plynoměru, vodoměru, měřiče tepla   Pozice pro zobrazení jednotek 
7 Aktuální tarif     U jednotarifního odběru bude šipka svítit nad T1 stále
8 Napětí jednotlivých fází      
9 Napadení elektroměru      
10 Identifikační číslo     označují stav kWh
11 Odpojovač     Symbol označuje, zda odpínač je ve stavu sepnutém nebo vypnutém.
12 Symboly pro měřidla dalších medií     Měřidlo je  aktivní pouze pro elektřinu, elektroměr umí jinak komunikovat i s vodoměrem, plynoměrem nebo kalorimetrem – v tom případě svítí i ostatní symboly


Jak správně odečíst elektroměr 

1) Autorotace 

Hodnoty na displeji rotují automaticky po 10 s.

Zobrazené hodnoty pro přístroje s číslem elektroměru začínajícím písmenem M:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

Zobrazené hodnoty pro přístroje s číslem elektroměru začínajícím písmenem W:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

1.8.3 – sezónní tarif T3

1.8.4 – sezónní tarif T4

2) Rotace pomocí tlačítek 

Zobrazené hodnoty pro přístroje s číslem elektroměru začínající písmenem M:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

Zobrazené hodnoty pro přístroje s číslem elektroměru začínající písmenem W:

1.8.1 – vysoký tarif T1

1.8.2 – nízký tarif T2

1.8.3 – sezónní tarif T3

1.8.4 – sezónní tarif T4

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem obráceného trojúhelníku v posledním řádku LCD displeje směřujícího k popisu T1, T2, T3 nebo T4 pod spodní hranou LCD displeje.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází vygravírované nad prostorem pro přídavný modul v polovině těla elektroměru, pod nebo nad čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení FF a číselný kód.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE.