Kontaktujte
nás

ZPA EMU 100.4D

Jedná se o jednofázový elektroměr pro měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech.

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LC displeji, nebo prostřednictvím optického rozhraní.

LCD displej zobrazuje:

  • symbol zobrazeného tarifu (T1, T2, T3, T4) - 1
  • místo pro chybové hlášení - 2
  • číselníkový stav s měrnou jednotku - 3
  • orientační stupnici odebíraného elektrického výkonu - 4
  • směr toku elektrické energie při odběru - 5
  • symbol aktuálně měřeného tarifu - 6

Stupnice odebíraného elektrického výkonu:

symbol Výkon 3F
prázdný symbol 0 W
od 0 W do 1,5 kW (cca 0 - 6,5 A)
od 1,5 kW do 3,75 kW (cca 6,5 - 16 A)
od 3,75 kW do 7,5 kW (cca 16 - 33 A)
  větší než 7,5 kW (cca 33 A)

Jak správně odečíst elektroměr

Na displeji se cyklicky mění číselníkové stavy k jednotlivým tarifům v intervalu 10 sekund. Signalizace aktuálně zobrazeného číselníkového stavu daného tarifu je indikována symbolem T1, T2, T3 nebo T4. Ten je na displeji v levé části, vpravo vedle stupnice orientační indikace spotřeby a mění se v závislosti na cyklickém zobrazení číselníkového stavu.

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4. Ten je na displeji v levé polovině spodního řádku.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic. Doplňkovým číslem je pak výrobní číslo, které je uvedeno (vygravírováno) na levé straně od štítku s označením „No“ a je v číselném formátu.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřního nastavení nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení. To se nachází vlevo před číselníkovým stavem. Dále mohou zmizet veškeré uváděné hodnoty na displeji.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE..