Kontaktujte
nás

ZPA EMU 100.4H

Jedná se o jednofázový elektroměr pro měření elektrické energie umožňující měření až ve čtyřech tarifech. Elektroměr má v sobě zabudované HDO, které umožňuje přepínání tarifů.

Stav číselníku se zobrazuje na LCD displeji cyklicky v intervalu přibližně 10 sekund v provedení číselných hodnot 6+1 míst, tzn. šestimístné číslo s jedním desetinným. Na displeji se zobrazují hodnoty k tarifům T1, T2, T3, T4. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LCD displeji nebo prostřednictvím optického rozhraní.

Přepínání vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu se řídí pomocí dálkového ovládání HDO. Přepínací kontakty relé jsou označeny K2, K3 a umístěny ve spodní části. K2 ovládá spotřebič č. 1. K3 ovládá spotřebič č. 2. Pokud je relé sepnuto (zapnutý spotřebič), nachází se v pozici a. Rozepnuté (vypnutý spotřebič) relé je v pozici b.

LCD displej zobrazuje:

  • symbol zobrazeného tarifu (T1, T2, T3, T4) - 1
  • místo pro chybové hlášení - 2
  • číselníkový stav s měrnou jednotku - 3
  • orientační stupnici odebíraného elektrického výkonu - 4
  • směr toku elektrické energie při odběru - 5
  • symbol aktuálně měřeného tarifu - 6

Stupnice odebíraného elektrického výkonu:

symbol Výkon 3F
prázdný symbol 0 W
od 0 W do 1,5 kW (cca 0 - 6,5 A)
od 1,5 kW do 3,75 kW (cca 6,5 - 16 A)
od 3,75 kW do 7,5 kW (cca 16 - 33 A)
  větší než 7,5 kW (cca 33 A)

Jak správně odečíst elektroměr

Na displeji se cyklicky mění číselníkové stavy k jednotlivým tarifům v intervalu 10 sekund. Signalizace aktuálně zobrazeného číselníkového stavu daného tarifu je indikována symbolem T1, T2, T3 nebo T4. Ten je na displeji v levé části, vpravo vedle stupnice orientační indikace spotřeby a mění se v závislosti na cyklickém zobrazení číselníkového stavu.

Jak poznám, který tarif je právě měřený

Označení aktivního tarifu je zobrazeno malým symbolem T1, T2, T3 nebo T4. Ten je na displeji v levé polovině spodního řádku.

Kde najdu číslo elektroměru

Číslo elektroměru, které je pro každý elektroměr unikátní, se nachází na štítku pod displejem, pod čárovým kódem a je ve formátu písmeno a 6 číslic. Doplňkovým číslem je pak výrobní číslo, které je uvedeno na levé straně od štítku s označením „No“ a je v číselném formátu. Nachází se pod optickým rozhraním.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřního nastavení nahlásit poruchu. V takovém případě se na displeji zobrazí chybové hlášení. To se nachází vlevo před číselníkovým stavem. Dále mohou zmizet veškeré uváděné hodnoty na displeji. Jedná se např. o chybu spínání HDO apod.

Pokud zjistíte chybu elektroměru nebo případně jinou závadu na elektroměru (zhasnutý displej apod.), oznamte to prosím neprodleně na Zákaznickou linku PRE..