Kontaktujte
nás

Teplo

V případě, že zákazník nemůže zpřístupnit měřidlo k provedení odečtu nebo po dohodě provádí vlastní samoodečet, může sdělit odečet měřidla Pražské teplárenské pomocí níže uvedeného formuláře. Tento formulář neslouží pro zadávání samoodečtů jednotlivých domácností, ale pouze pro přímé zákazníky Pražské teplárenské. Odečty měřidel probíhají pravidelně na konci každého kalendářního měsíce na celém území hlavního města Prahy, kam společnost dodává teplo, páru nebo teplou vodu. Pokud zákazník provádí samoodečty více hodnot na jednom měřidle, je podstatné zapsat je s popisem, o kterou hodnotu se jedná, do poznámky formuláře.

Návod na získání údajů

Zadejte hodnoty samoodečtu:


Základní údaje
 
Adresa
Doplňkové údaje

* Povinné položky jsou označené hvězdičkou