Kontaktujte
nás

Historie

1904 - 1936

Historie úředního ověřování elektroměrů v našich zemích sahá do roku 1904, kdy začalo platit nařízení tehdejšího obchodního ministeria o zkoušení a ověřování počitadel elektrické spotřeby cejchovním úřadem. Od 20. let 20. století se v Praze cejchování elektroměrů provádělo v budově Elektrických podniků. V důsledku rychlé elektrifikace Prahy však musela být cejchovna rozšířena, a proto byla roku 1936 otevřena nová budova sloužící výhradně metrologii poblíž Holešovické elektrárny, v blízkosti dnešní Partyzánské ulice.

1937 - 1998

Až do roku 1998 patřila metrologická pracoviště pro kalibraci a ověřování elektroměrů pod distribuční společnosti jednotlivých energetik. V roce 1998 však došlo v Praze k oddělení státního metrologického střediska od tehdy jediného distributora na území hl. m. Prahy, společnosti Pražská energetika, a. s. (PRE), a 1. 7. 1998 vznikla nová společnost Cejchovna elektroměrů Praha, a. s. (CEP). Tímto odtržením se stala první samostatnou metrologickou společností na trhu, která zajišťovala výhradně služby pro energetiku v oblasti ověřování elektroměrů spolu se souvisejícími energetickými službami, které zajišťovala převážně pro území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Rok 1998 však nebyl zlomový pouze pro CEP, ale i pro PRE, která v tomto roce začala přecházet z indukčních elektroměrů na moderní elektronické, což znamenalo pro CEP kompletní změnu v technologii kalibrací elektroměrů. Došlo k přestavbě laboratoří, část stávajících stanic byla zmodernizována a opatřena výpočetní technikou a tím se zvýšila přesnost nastavování indukčních elektroměrů a také produktivita práce. V té době se také začaly postupně nakupovat nové moderní měřicí stanice pro kalibrace elektronických elektroměrů. Cejchovna elektroměrů se v tomto období stala díky roční kapacitě 160 000 ověřovaných elektroměrů největší samostatnou laboratoří v republice. Mimo metrologickou činnost však nadále probíhaly opravy indukčních elektroměrů. Společnost navíc rozšířila svoji činnost o elektromontáže, které spočívaly ve výměně elektroměrů v síti k úřednímu ověření a kontrole odběrných míst. Nově také vzniklo obchodní oddělení s prodejnou zaměřenou na prodej měřicí techniky a energeticky úsporných spotřebičů. Do povědomí se CEP zapsal také provozováním Akreditovaného školicího a zkušebního střediska pro certifikaci odborného personálu. Byli v něm školeni pracovníci z celé republiky v oblasti metrologických činností. Postupné nasazování nových elektronických elektroměrů v Praze se však projevilo i v práci opravny, kde klesla poptávka po opravách indukčních přístrojů, a po začlenění Středočeské energetiky, a. s., do společnosti ČEZ klesly počty opravených elektroměrů na minimum. Došlo k redukci opravny, ale o to více se rozvíjely elektromontáže. Činnost se nadále rozšiřuje o elektroinstalační práce.

2005 - 2014

Konec roku 2005 je rokem počátku dalších změn. Po 7 letech se společnost Cejchovna elektroměrů Praha, a. s., přejmenovala na PREměření, a. s., a stala se součástí Skupiny PRE. Společnost navíc personálně přebrala od mateřské společnosti Pražská energetika, a. s., montéry elektroměrů a zavedla kompletní montážní servis elektroměrů v síti u maloodběratelů. V roce 2008 pak rozšířila svoji činnost o odečty elektroměrů a plynoměrů, kterou přebrala od zaniklé společnosti ODEM, a. s. Zároveň přebrala oddělení Měření v síti NN od PREdistribuce, a. s. Významným krokem v činnosti společnosti se stal boom instalace fotovoltaických elektráren. Společnost PREměření začala sama stavět velké fotovoltaické elektrárny a zároveň je vlastníkem několika z nich po celé České republice.

2014 – současnost

Další etapu své činnosti zahájila společnost PREměření v roce 2014 zřízením nového oddělení Energetické služby. Tím výrazně rozšířila spektrum nabídky nejen směrem k zákazníkům PRE, ale i široké veřejnosti. V nabídce naleznete služby jako elektroinstalační práce, instalace a servis osvětlení, montáž tepelných čerpadel a plynových kotelen, vypracování energetických analýz apod.  Více informací a kompletní nabídku naleznete v sekci Služby na těchto webových stránkách.

PREměření se rovněž významně prosazuje v oblasti elektromobility v rámci projektu PREmobilita. Nejzásadnější aktivitou je výstavba a servis dobíjecích stanic PREpoint, pronájem elektromobilů a plug-in hybridů a provozování prodejny a půjčovny elektrokol PREkolo. Více informací naleznete na stránkách projektu.