Energetické analýzy

Naši certifikovaní energetičtí specialisté s osvědčením od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vypracovávají různé druhy analýz podle aktuálních předpisů a norem. Zároveň zákazníkům pomáháme zorientovat se v aktuálně dostupných dotačních programech a následně asistujeme při vyplňování všech potřebných žádostí a dokumentů. V případě potřeby jsme schopni nabídnout i financování nákladnějších projektů.