Kontaktujte
nás

Časté dotazy

Jak zjistím, jestli je pro mě instalace FVE zajímavá?

FVE si na svůj rodinný dům může instalovat kdokoliv, kdo má zájem o snižování výdajů na energie a zvyšování svojí energetické soběstačnosti. Vždy je však dobré, pokud je v daném odběrném místě větší odběr během dne. Ideální jsou proto odběrná místa s elektrickým vytápěním, tepelným čerpadlem, bazénem nebo elektrickým ohřevem vody.

Mohu instalovat FVE pokud mám plochou střechu?

Ano, FVE lze instalovat na ploché i šikmé střechy. Ideální je však šikmá střecha se sklonem 35° směrovaná na jih, jihozápad nebo jihovýchod. U každé instalace je také důležitá prohlídka střešní konstrukce, aby měla střecha dostatečnou nosnost.

Jak velkou elektrárnu mohu nainstalovat?

V případě, že máte zájem využít pro financování stavby programu Nová zelená úsporám, instalovaný výkon elektrárny nesmí přesáhnout 10 kWp. Běžně prováděné instalace na rodinné domy jsou od 2 – 8 kWp. U instalací do 10 kWp navíc majitel nemusí mít licenci na výrobu elektřiny od ERÚ

Jak dloho trvá instalace FVE?

Délka celého procesu závisí na rychlosti vyřízení veškeré potřebné dokumentace. Ve většině případů je však hotovo do 3 měsíců. Samotná instalace systému je zpravidla 1 – 2 dny.

Jaká je životnost FVE?

Životnost FVE je garantována po dobu 25 let.

Kdo může žádat o dotaci na FVE z programu Nová zelená úsporám?

O dotaci může požádat každý vlastník rodinného domu, který uvažuje o instalaci FVE s akumulací do bojleru nebo do baterií.

Jak velká musí být FVE, abych mohl čerpat dotaci?

V případě, že máte zájem čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám, instalovaný výkon Vaší FVE nesmí přesáhnout 10 kWp.

Jakou maximální dotaci mohu získat?

Výše dotace se liší podle vybraného řešení. Pokud máte zájem o FVE s akumulací do baterií, můžete dosáhnout na dotaci až 155 tis. Kč. V případě instalace systému s akumulací do bojleru je maximální výše dotace 85 tis. Kč.

Na jaké řešení je možné dotaci získat?
Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok 100 000
C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok 150 000
C.3.8 FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000
C.3.9 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh.rok 80 000

Jaké dokumenty musím mít, abych mohl žádat o dotaci, a kam je mám předat?

Potřebujete vypracovaný odborný posudek, který obsahuje projektovou dokumentaci (technická zpráva + výkres) a energetické hodnocení (výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu teplé vody a dosažení jejího pokrytí). Dále budete potřebovat krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení a vyplněnou žádost o poskytnutí dotace.

Všechny potřebné dokumenty za Vás připravíme a odešleme, aby mohla být dotace vyplacena.

Kdy dotaci obdržím?

V případě, že obdržíte kladné vyjádření od Státního fondu životního prostředí k Vaší žádosti, dojde k zahájení instalačních prací. Dotace se vyplácí až po instalaci a řádném předání zařízení k užívání. Poskytovatel musí obdržet doklady o provedení a plném zaplacení stavby. Následně zašle dotaci na Váš účet.