Kontaktujte
nás

Dotace – výstavba fotovoltaických elektráren

NZÚ

Našim klientům zajišťujeme kompletní servis vyřízení žádostí pro získání dotace Nová zelená úsporám. Nemusíte si s ničím dělat zbytečné starosti, ani vyplňovat stohy formulářů. Nám stačí plná moc, vaše drobná součinnost a následně vše vyřídíme za vás.

Po ukončení výstavby dotace přijde rovnou na váš účet. Máme vlastní tým administrátorů, spolupracujeme se zkušenými projektanty a energetickými auditory. V posledních letech jsme pro naše klienty a partnery vyřídili stovky žádostí s více jak 99% úspěšností.

Fotovoltaické elektrárny jsou v rámci programu Nová zelená úsporám zařazeny do podoblasti C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE). Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu.

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

Tabulka - Výše podpory pro podoblast C.3
Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem (dle definice v kap. 12) 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWp el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000


Důležité podmínky pro podoblast C.3 - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

 • Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů
 • V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh.
 • Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.
 • Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.
 • Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:
  - tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
  - v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem.
  - podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje (podoblast C.1) za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TČ-FV

Podrobné podmínky k podoblasti C.3 - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE) naleznete v Závazných pokynech (zde).