Kontaktujte
nás

Metrologie

Laboratoře oddělení metrologických výkonů společnosti PREměření jsou autorizovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako Autorizované metrologické středisko. V laboratořích je zaveden a uplatňován systém managementu jakosti. Naše kalibrační laboratoře se pravidelně zúčastňují mezilaboratorního porovnávání vyhlašovaného Českým metrologickým institutem (ČMI). Státní metrologický dozor provádí územně příslušný ČMI Praha.