Osvětlení

Zhodnotíme energetickou náročnost vašeho stávajícího osvětlení a navrhneme pro vás nové řešení včetně ekonomické efektivnosti investičních a provozních nákladů. Dále nabízíme revize a opravy osvětlení a poradenství v oblasti řízení a regulace osvětlovací techniky. V naší prodejně si zároveň můžete do své domácnosti zakoupit světelné zdroje od různých výrobců a dodavatelů.