Kontaktujte
nás

Časté dotazy

Co je to kondenzační kotel?

Kondenzační kotel je varianta kotle s účinností nad 100 % nahrazující satré atmosferické kotle, které se již nevyrábí. Hlavní výhodou je schopnost kotle odebírat teplo z odcházejících spalin, které obsahují horké vodní páry. Kondenzace zde funguje tak, že spaliny jsou ochlazeny ve speciálním výměníku ještě před tím, než se dostanou do okolního vzduchu. Tak zůstane ve vytápěcím systému i teplo, které bylo původně absorbováno do výparů a mělo být odvedeno komínem pryč. Nejvíce tepla pak získáme při takovém ochlazení, které vede až ke kondenzaci vodní páry na kondenzát odváděný následně do kanalizace.

V čem spočívá výhodnost kondenzačního kotle?

Kondenzační kotel ochlazuje (kondenzuje) spaliny dřív, než se dostanou do ovzduší. To umožňuje přenášet do vytápěcího systému i teplo absorbované ve výparech a tím využít i teplo, které by za normálních okolností uniklo komínem. 

Ušetřím instalací kondenzačního kotle?

Úspora se liší na základě využívaného systému, ale v průměru lze dosáhnout až 35 % oproti původním nákladům za plyn. V kombinaci s příznivou pořizovací cenou kotle lze hovořit o kondenzačních koltích jako o jednom z nejvhodnějších zdrojů z hlediska návratnosti investice. 

Jak je možné, aby byla účinnost kondenzačních plynových kotlů vyšší než 100 %?

V případě, že dochází k dokonalému spálení plynu, je celková hodnota spalného tepla na hranici 111 %. Kondenzační kotle se od jiných systémů odlišují tím, že využívají jak celé výhřevné teplo (100 %), tak z velké části kondenzační teplo (cca 7 - 9 %). Účinnost takových kotlů se proto uvádí okolo 107 - 109 % a ztráta takových kotlů činní 2 - 4 %. Nejedná se tedy o zařízení, které by vyprodukovalo více energie než je obsažené v plynu, ale jde o stanovení celkové účinnosti k dříve zavedeným výpočtům, kdy ještě nebyla známa možnost využití kondenzační techniky.

Škodí kondenzační kotle životnímu prostředí?

Neškodí, spíš je to naopak. Kondenzační kotle mají speciální hořáky a regulaci hoření plynu, což je zpravidla zařadí do nejvyšší z pěti tříd, které uvádí evropské normy. Díky tomu jsou velice šetrné k životnímu prostředí a emise kysličníku uhelnatého(CO) a kysličníků dusíku (NOx) vypouštěných do ovzduší jsou velmi nízké.

Mohu zvýšit účinnost kotle a tím celkovou účinnost výroby tepla?

Ano, vyšší účinnosti dosáhnu právě využitím kondenzačního plynového kotle, který zpracovává i teplo obsažené ve spalinách, které odcházejí z klasického kotle bez užitku do komína. Takto získané teplo činí cca 7 - 9 %. Kondenzační kotel proto dosahuje účinnosti až 109 %. Účinnost přesahující 100% není chybou, ale jde o stanovení celkové účinnosti k dříve zavedeným výpočtům, kdy ještě nebyla známa možnost využití kondenzační techniky.

Mohu provést prostou výměnu starého plynového kotle za kondenzační?

Výrobci kondenzačních plynových kotlů se přizpůsobili původním umístěním spalinových cest a není nutné proto upravovat rozvody. I na výměnu kotle by však měl být zpracován projekt. Zohledňuje tepelné ztráty domu a další faktory, díky nimž bude možné zvolit takový kotel, který bude svými parametry zaručovat dostatečný výkon při optimálním ekonomickém provozu.

Jak často je nutné provádět revizi plynových kotlů?

Povinnost provádět revize plynových zařízení upravuje vyhláška 85/1978 Sb. Existuje však několik typů revizí, o kterých bych měl mít každý majitel plynového kotle vědět. 

Výchozí revize plynových kotlů

Tento druh revize plynových spotřebičů čeká každého majitele nového kotle. Výchozí revize se provádí po zapojení nového přístroje, provádí ji revizní technik a jejím cílem je ověřit, že byl spotřebič odborně zapojen a nedochází k úniku plynu nebo jiné poruše.  

Provozní revize plynových kotlů

Provozní revize plynových kotlů provádí taktéž revizní technik a měly by být prováděny jednou za tři roky.  

Servisní prohlídky a periodické kontroly plynových kotlů

Jedenkrát do roka by se měl každý majitel plynového kotle postarat o jeho servisní prohlídku. Tuto prohlídku provádí servisní technik, který kontroluje zda kotel funguje tak, jak má, popřípadě jej vyčistí nebo vymění opotřebované části přístroje. Součástí této servisní prohlídky je tzv. periodická kontrola. Na rozdíl od provozní revize plynových kotlů není povinnost provádět servisní prohlídku stanovena zákonnou vyhláškou. Přesto všechno je však v zájmu majitele kotle, aby na pravidelný servis plynového zařízení dbal.  

Co je to kaskáda a k čemu slouží?

Kaskádové zapojení kotlů znamená, že místo jednoho kotle jich bude zapojeno několik s menším výkonem. Touto formou, ať už ve stacionární nebo závěsné verzi, je řešeno již kolem 90 % nových realizací i rekonstrukcí. Důvodů, proč je kaskádové řešení stále častější, je několik. Velkou výhodou je především modulace. Jednotlivé kotle umí pracovat s výkonem již od 10 %. To je výhodné zejména v létě, kdy je potřeba nahřívat jenom teplou vodu. Tímto řešením dosáhnete mnohem nižší spotřeby plynu. Dalším důvodem ve prospěch kaskádové kotelny je zastupitelnost kotlů. V běžném provozu se podle požadovaného výkonu střídají. V případě výpadku převezme jiný kotel v kaskádě výkon dočasně odstaveného kotle. Dokonce může být kaskáda zapojena tak, že je jeden kotel primárně určený na ohřev teplé vody a ostatní jenom na vytápění. Mimo topnou sezónu pak nejsou tyto ostatní kotle vůbec v provozu. Díky svému režimu mají kaskádové kotle také delší životnost.

Co jsou to nízkoteplotní kotle?

Jedná se obecně o stacionární kotle, které pracují v nízkoteplotním režimu, který se vyznačuje velmi nízkou náběhovou teplotou a tím je jejich provoz obzvláště úsporný.