Kontaktujte
nás

Rekuperace tepla

Jde o systém efektivní výměny vzduchu. Teplo z odváděného vzduchu se využívá k ohřevu vzduchu přiváděného do budovy.
Rekuperační jednotky udržují i vlhkost, filtrují prach, smog a alergeny. Ušetříte za vytápění a budete dýchat jako v lese.

Tlak EU na úsporu energie se projevuje i ve stavebním průmyslu. Přísnější normy vedou k požadavkům na lepší izolaci budov
a k výstavbě vzduchotěsných nízkoenergetických staveb. Vedle toho stanovuje vyhláška č. 6/2003 Sb. hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Je jasné, že bez efektivního způsobu větrání budov nebude možné tato nařízení splnit.
Optimálním řešením je rekuperace - systém efektivní výměny vzduchu. Rekuperace vytváří zdravé prostředí uvnitř budov
a stává se standardem při výstavbě rodinných domů, bytů i komerčních nemovitostí.