Kontaktujte
nás

Časté dotazy

Co je akumulační zásobník?

Využívá se k optimálnímu chodu kompresoru tepelného čerpadla. U starších budov zároveň slouží jako hydraulické vyvážení otopného sytému.

Co je kompaktní tepelné čerpadlo?

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch / voda je zařízení, skládající se z venkovní jednotky (kde je umístěna kompletní technologie) a vnitřní regulace a akumulačního zásobníku.

Co je split tepelné čerpadlo?

Split tepelné čerpadlo vzduch / voda je zařízení, které se skládá z venkovní jednotky a vnitřní jednotky (hydrobox). Obě jednotky jsou spojeny chladícím okruhem. Tato technologie vyžaduje nutnou pravidelnou revizi úniku chladiva.

Co je to invertor?

Invertor - frekvenční měnič – měnič otáček kompresoru – plynule reguluje výkon tepelného čerpadla podle okamžité potřeby objektu. Snižuje se tím počet startů kompresoru a zvyšuje se tak jeho životnost. Kompresor běží v delších časových úsecích, obvykle na nižší otáčky.

Co je to topný faktor?

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím "účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.

COP – hodnoty naměřené v akreditované zkušebně
SCOP – sezónní topný faktor, ve kterém je zahrnutý celoroční provoz tepelného čerpadla.

Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek ve kterých pracuje. Např. u tepelného čerpadla vzduch / voda jeho topný faktor s klesající okolní teplotou také klesá. Je potřeba srovnávat topné faktory vždy při stejných podmínkách (A -7/W 35).

Co od vás potřebujeme pro zpracování nabídky?

Pro to, abychom vám mohli udělat nabídku, je potřeba předložit

  • Tepelné ztráty objektu. Pokud nemáte jak doložit, nevadí, ale musíte nám říct, čím topíte a kolik toho protopíte a zastavěnou plochu určenou k vytápění. Na základě těchto informací navrhneme optimální výkon tepleného čerpadla.
  • Kde máte stavbu. V jakém kraji a v jakých klimatických podmínkách se vaše stavba nachází.
  • Jaký máte systém topení. Např. Litinové radiátory, plechové radiátory, podlahové topení atd.
Jaká je hlučnost tepelného čerpadla vzduch/voda?

Hlučnost tepelného čerpadla se dá přirovnat k hlučnosti větší mrazničky. Hodnoty hlučnosti lze získat u výrobce tepelných čerpadel. Hladina akustického tlaku námi dodávaných tepelných čerpadel je 37 - 58 dB ve vzdálenosti 5 m ve volném prostoru.

Jaká je návratnost investice do tepelného čerpadla?

Pořízení tepelného čerpadla je návratnou investicí. Lze ji vypočítat při znalosti konkrétních podmínek. Návratnost se tedy pohybuje cca v rozmezí 4 - 8 let. Kupříkladu oproti elektrokotli tepelné čerpadlo snižuje náklady na cca čtvrtinu, oproti plynovému kotli cca na 40 %.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelného čerpadla je zhruba 17 - 20 let a je dána především životností kompresoru, která je závislá hlavně na počtu startů kompresoru. To lze ovlivnit akumulací tepla a správným dimenzováním výkonu čerpadla (čerpadlo s vyšším výkonem častěji spíná a kompresor dříve odejde). Důležitá je i kvalitní regulace, která nenechá kompresor běžet v nevhodných podmínkách a minimalizuje počet startů kompresoru. Z výše uvedeného vyplývá, že záleží nejen na kvalitě kompresoru, ale hlavně na použité regulaci a způsobu zapojení kotelny.

Je možné regulovat chod tepelného čerpadla i mimo objekt, který vytápí?

Ano, v dnešní době již existuje řada aplikací k možnému ovládání čerpadla na dálku.

Je vhodné pomocí tepelného čerpadla ohřívat i teplou užitkovou vodu?

Určitě ano. Když už investujete do tepelného čerpadla, využijte maximálně jeho možnosti. Každé tepelné čerpadlo lze namontovat i s tzv. systémovou jednotkou pro ohřev vody jak na otop tak na mytí. Například TČ vzduch – voda může v letních měsících ohřívat vodu až5x levněji než standardní bojler.

Lze kombinovat tepelné čerpadlo se solárním systémem?

Ano, lze. Nicméně v našich klimatických podmínkách toto řešení většinou nevychází ekonomicky příznivě.

Mohu napojit tepelné čerpadlo na stávající otopnou soustavu?

Ano, pokud jde o podlahové vytápění nebo nízkoteplotní topná tělesa.

Mohu tepelné čerpadlo použít se stávající otopovou soustavou?

Ano, pokud je stávající otopná soustava (např. litinové radiátory) schopna vytopit objekt na vámi požadovanou teplotu při vstupní teplotě vody do radiátorů cca 60 °C. Nejvyšší účinnosti dosahuje tepelné čerpadlo ve spojení s podlahovým vytápěním.

Může tepelné čerpadlo spolupracovat se stávajícím zdrojem tepla?

Ano, pokud je zdroj snadno regulovatelný a může komunikovat s regulací tepelného čerpadla.

Zvládne tepelné čerpadlo vzduch/voda vytopit rodinný dům i v horských podmínkách např. při teplotě – 15°C?

Ano, zvládne. Je třeba co nejpřesněji stanovit tepelnou ztrátu objektu. Tepelné čerpadlo je dimenzováno na cca 80 – 90 % pokrytí tepelných ztrát a zbylou potřebu vytápění zajistí bivalentní zdroj (např. elektrokotel), který bývá integrován přímo v čerpadle.